NotificationsGuideBlockedAll

Notifications from Telegram are blocked in systemyour device settings.

To enable notifications:
• Tap System Notification Settings.
• Turn «on Show Notifications» toggle on.
156
Applied
Oznámení Telegramu jsou blokována nastavením systému.

Pro zapnutí oznámení:
• Klepněte na Nastavení systémových oznámení v systému
• Zapněte volbu «Zobrazit oznámení».
168/156
Jirka, Mar 9, 2019 at 10:01