Settings.FAQ_Intro

Please note that Telegram Support is done by volunteers. We try to respond as quickly as possible, but it may take a while.

Please take a look at the Telegram FAQ: it has important troubleshooting tips and answers to most questions.
233
Applied
لطفاً توجه داشته باشید که پشتیبانی تلگرام توسط داوطلبان انجام می‌شود. ما سعی می‌کنیم هر چه سریع‌تر پاسخگو باشیم، اما ممکن است مدتی طول بکشد.

لطفاً به صفحه پرسش‌های متداول تلگرام سری بزنید: این بخش حاوی توصیه‌های مهمی برای عیب‌یابی و پاسخ به اکثر پرسش‌ها است.
259/233
Fair Dog, Sep 15, 2018 at 02:27
Applied
لطفاً توجه داشته باشید که پشتیبانی تلگرام توسط داوطلبان انجام می گردد. ما سعی می کنیم هر چه سریع تر پاسخگو باشیم، اما ممکن است مدتی طول بکشد.

لطفاً به سوالات متداول تلگرام سری بزنید: این بخش حاوی راهنمایی های مهمی برای رفع اشکال و پاسخ به اکثر سوالات ممکن است.
261/233
Transifex, Aug 16, 2017 at 17:33
Applied
لطفاً توجه داشته باشید که پشتیبانی تلگرام توسط داوطلبان انجام می‌گردد. ما سعی می‌کنیم هر چه سریع‌تر پاسخگو باشیم، اما ممکن است مدتی طول بکشد.

لطفاً به سؤالات متداول تلگرام سری بزنید: این بخش حاوی راهنمایی‌های مهمی برای رفع اشکال و پاسخ به اکثر سؤالات ممکن است.
261/233
Fair Dog, Oct 21, 2017 at 19:29
Applied
لطفاً توجه داشته باشید که پشتیبانی تلگرام توسط داوطلبان انجام می‌گردد. ما سعی می‌کنیم هر چه سریع‌تر پاسخگو باشیم، اما ممکن است مدتی طول بکشد.

لطفاً به سؤالات متداول تلگرام سری بزنید: این بخش حاوی توصیه‌های مهمی برای رفع اشکال و پاسخ به اکثر سؤالات ممکن است.
258/233
Fair Dog, Oct 21, 2017 at 19:33
Applied
لطفاً توجه داشته باشید که پشتیبانی تلگرام توسط داوطلبان انجام می‌گردد. ما سعی می‌کنیم هر چه سریع‌تر پاسخگو باشیم، اما ممکن است مدتی طول بکشد.

لطفاً به سؤالات متداول تلگرام سری بزنید: این بخش حاوی توصیه‌های مهمی برای رفع اشکالات و پاسخ به اکثر سؤالات ممکن است.
260/233
Fair Dog, Oct 21, 2017 at 19:34
Applied
لطفاً توجه داشته باشید که پشتیبانی تلگرام توسط داوطلبان انجام می‌گردد. ما سعی می‌کنیم هر چه سریع‌تر پاسخگو باشیم، اما ممکن است مدتی طول بکشد.

لطفاً به صفحه سؤالات متداول تلگرام سری بزنید: این بخش حاوی توصیه‌های مهمی برای رفع اشکالات و پاسخ به اکثر سؤالات ممکن است.
265/233
Fair Dog, Oct 22, 2017 at 01:03
Applied
لطفاً توجه داشته باشید که پشتیبانی تلگرام توسط داوطلبان انجام می‌گردد. ما سعی می‌کنیم هر چه سریع‌تر پاسخگو باشیم، اما ممکن است مدتی طول بکشد.

لطفاً به صفحه پرسش‌های متداول تلگرام سری بزنید: این بخش حاوی توصیه‌های مهمی برای رفع اشکالات و پاسخ به اکثر سؤالات ممکن است.
267/233
SHi ON, Apr 2, 2018 at 08:02