ChannelUsernameHelp

If you set a public link, other people will be able to find and join your channel.

You can use a-z, 0-–z, 0–9 and underscores.
Minimum length is 5 characters.
153
Applied
Se estableces un link público, os usuarios poderán encontrar e unirse a túa canle.

Podes empregar letras, números e guións baixos.
A lonxitude mínima é de 5 caracteres.
169/153
Classy Beaver, Nov 9, 2022 at 18:35
Applied
Se estableces un link público, os usuarios poderán encontrarA xente pode compartillar esta ligazón cos demais e unirseatopar a túa canle.

Podes empregar letras, números e guións baixos.
A lonxitude mínima é
empregando a procura de 5 caracteresTelegram.
104/153
1
Iván, Dec 10, 2018 at 21:10
Applied
Se estableces un link público, os usuarios poderán encontrarA xente pode compartir esta ligazón cos demais e unirseatopar a túa canle.

Podes empregar letras, números e guións baixos.
A lonxitude mínima é
empregando a busca de 5 caracteresTelegram.
99/153
11
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:03
Applied
Se estableces un link público, os usuarioenlace permanente, outras personas poderán encontrar e unirse a túa canle.

Podes empregar letras, números e guións baixos'_'.
A lonxitude mínima é de 5 caracteres.
168/153
Classy Beaver, Nov 22, 2020 at 14:31
Applied
Se estableces un link público, os usuarioermanente, outras personas poderán encontrar e unirse a túa canle.

Podes empregar letras, números e guións baixos'_'.
A lonxitude mínima é de 5 caracteres.
166/153
Classy Beaver, Mar 26, 2021 at 12:36
Applied
Se estableces un link público, os usuarioermanente, outras personas poderán encontrar e unirse a túa canle.

Podes empregar letras, números e guións baixos.
A lonxitude mínima é de 5 caracteres.
176/153
Classy Beaver, Jun 22, 2021 at 18:01