MegaUsernameHelp

If you set a public link, other people will be able to find and join your group.

You can use a-z, 0-–z, 0–9 and underscores.
Minimum length is 5 characters.
151
Applied
Se estableces un link público, os usuarios poderán encontrar e unirse ao teu grupo.

Podes empregar letras, números e guións baixos.
A lonxitude mínima é de 5 caracteres.
170/151
Classy Beaver, Nov 9, 2022 at 18:38
Applied
Se estableces un link público, os usuarios poderán encontrarA xente pode compartillar esta ligazón cos demais e unirse aatopar o teu grupo.

Podes empregar letras, números e guións baixos.
A lonxitude mínima é
empregando a procura de 5 caracteresTelegram.
104/151
1
Iván, Dec 10, 2018 at 21:10
Applied
Se estableces un link público, os usuarios poderán encontrarA xente pode compartir esta ligazón cos demais e unirse aatopar o teu grupo.

Podes empregar letras, números e guións baixos.
A lonxitude mínima é
empregando a busca de 5 caracteresTelegram.
99/151
11
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:03
Applied
Se estableces un linkenlace público, os usuarioutras personas poderán encontrar e unirse ao teu grupo.

Podes empregar letras, números e guións baixos'_'.
A lonxitude mínima é de 5 caracteres.
166/151
Classy Beaver, Feb 24, 2021 at 19:05
Applied
Se estableces un link público, os usuarioutras personas poderán encontrar e unirse ao teu grupo.

Podes empregar letras, números e guións baixos'_'.
A lonxitude mínima é de 5 caracteres.
164/151
Classy Beaver, Mar 26, 2021 at 12:37
Applied
Se estableces un link público, os usuarioutras personas poderán encontrar e unirse ao teu grupo.

Podes empregar letras, números e guións baixos.
A lonxitude mínima é de 5 caracteres.
174/151
Classy Beaver, Jun 22, 2021 at 18:01