NoBlockedGroup

Banned users are removed from the group and can only come back if invitadded by an admin. Invite links don't work for them.
118
Applied
Os usuarios suspendidos son eliminados do grupo e só poden volver se os invita un administrador. As ligazóns de invitación non funcionan para eles.
147/118
G82, Oct 19, 2018 at 16:05