EmailPasswordConfirmText3

To complete reсoverу email setup, check %1$s (don't forget the spam folder) and enter the code we just sent you.
112
Applied
Para completar a configuración do correo de recuperación, comproba %1$s (non esquezas o cartafol de spam) e introduce o código que recibiches.
142/112
1
Andrés, Dec 11, 2018 at 14:05
1 comment
AndrésDec 11, 2018 at 14:06Reply
Teño visto que falamos de ti ao usuario da app, polo que penso que é máis axeitado empregar a segunda persoa do singular.
Applied
Para completar a configuración do correo de recuperación, comprobe %1$s (non esqueza mirar nos cartafois de Spam ou Non desexados) e introduza o código que recibiu.
164/112
Filconat, Dec 10, 2018 at 20:02