SponsoredMessageAlertText

See https://telegram.orgUnlike other apps, Telegram never uses your private data to target ads. No user data is mined or analyzed to display ads, and every user viewing a channel on Telegram sees the same sponsored message. We believe that everyone has the right to privacy, and technological platforms should respect that.
299
Applied
A diferenza doutras apps, Telegram nunca usa os teus datos privados para orientar anuncios. Ningún dato do usuario é explotado ou analizado para mostrar anuncios e cada usuario que está a ver unha canle en Telegram está a ver o mesmo mensaxe patrocinada. Cremos que todos teñen dereito á privacidade e as plataformas tecnolóxicas deben respectar isto.
351/299
Classy Beaver, Oct 2 at 19:00
Applied
A diferenza doutras aplicacións, Telegram nunca usa os teus datos privados para orientar anuncios. Non se extraen nin analizan datos do usuario para amosar anuncios, e todos os usuarios que ven unha canle en Telegram ven a mesma mensaxe patrocinada. Cremos que todos teñen dereito á privacidade e as plataformas tecnolóxicas deberían respectalo.
345/299
Ricardo Julià Díaz, Aug 31 at 23:33
Applied
A diferenza doutros aplicativos, Telegram nunca usa os teus datos privados para dirixir anuncios. Non se minan nin analizan datos para mostrar anuncios e calquera usuario que visite a canle en Telegram verá a mesma mensaxe promocionada. Cremos que todas as persoas teñen dereito á súa privacidade e que as plataformas tecnolóxicas deben respectala.
348/299
Gabriel Penide Calvo, Sep 19 at 15:50