LocationAlertSunriseSunset

To calculate sunrise and sunset times, allow Telegram X access to your location.
80
Applied
Za izračunavanje vrijeme izlaska i zalaska sunca, dopustite da Telegram X ima pristupite vašoj lokaciji.
104/80
Aki, May 28, 2022 at 08:19
Applied
Za izračunavanjeDa biste izračunali vrijeme izlaska i zalaska sunca, dopustite da Telegram X ima pristupite vašsvojoj lokaciji.
101/80
Yulia🇵🇹, May 27, 2022 at 18:26