session_TerminatesIn_hours

auto-terminates within %1$s hourauto-terminates within %1$s hours
33
Applied
automatski će se prekinuti za %1$s satautomatski će se prekinuti za %1$s sataautomatski će se prekinuti za %1$s sati
39/33
Aki, Sep 19, 2022 at 06:54