ConvertGroupInfo

**Members limit reached.**

To go overFor more space and additional features, upgrade to a supergroup:

• Supergroups can hold up to %1$s
• New members can see
the limit and get additional features, upgradefull message history
• Deleted messages will disappear for all members
• Admins can add a description
to the group
• Owner can set
a supergroup:

• Supergroups can get up to %1$s
• New members can see
public link for the full message history
• Deleted messages will disappear for all members
• Admins can add a description to the
group
• Creator can set a public link for the group
Deprecated?
311
Applied
**Мүше саны өз шегіне жетті.**

Тағы да қосу үшін, топты супертопқа айналдырыңыз:

%1$s мүшеге дейін қоса аласыз
• Жаңа мүше барлық хат тарихын көреді
• Әкімші топ сипаттамасын өзгерте алады
• Жойылған хат ешкімге де көрінбейді
• Құрушы топқа жария сілтеме таңдай алады
271/311
Fair Dog, Dec 25, 2020 at 22:05
Applied
**МүшеҚатысушы саны өз шегіне жетті.**

Тағы да қосу үшін, топты супертопқа айналдырыңыз:

%1$s мүшегеқатысушыға дейін қоса аласыз
• Жаңа мүшеқатысушы барлық хат тарихын көреді
• Әкімші топ сипаттамасын өзгерте алады
• Жойылған хат ешкімге де көрінбейді
• Құрушы топқа жария сілтеме таңдай алады
283/311
1
Z99, Sep 20, 2020 at 20:52
Applied
**МүшеҚатысушы саны өз шегіне жетті.**

Тағы да қосу үшін, топты супертопқа айналдырыңыз:

%1$s мүшеге дейін қоса аласыз
• Жаңа мүше барлық хат тарихын көреді
• Әкімші топ сипаттамасын өзгерте алады
• Жойылған хат ешкімге де көрінбейді
• Құрушы топқа жария сілтеме таңдай алады
275/311
Fair Dog, Dec 25, 2020 at 22:04