DialogList.AdNoticeAlert

This channel is shown by your proxy server. To remove this channel from your chat list, disable the proxy in Telegram Settings > Data and Storage.
146
Applied
Мына арна прокси сервері арқылы ашылып тұр. Чат тізімінен алып тастау үшін Баптау > Дерек пен жад ішінен проксиді өшіріңіз.
123/146
Fair Dog, Jun 7 at 19:53
Applied
Мына арна прокси сервері арқылы ашылып тұр. Чат тізімінен алып тастау үшін Баптау > Дерек пен жад ішінен проксиді өшіріңіз.
107/146
1
Z99, Sep 20, 2020 at 22:00