ForcedPasswordSetup.Intro.DismissText

Proceed without a password? If you do not set a password, you will only be able to log into your account via SMS once every **day**.Proceed without a password? If you do not set a password, you will only be able to log into your account via SMS once every **%@ days**.
136
Applied
Teruskan tanpa kata laluan? Jika anda tidak set kata laluan, anda akan hanya dapat log masuk ke akaun anda melalui SMS setiap **%@ hari**.
138/136
Ir. Sam Ahmad, Nov 29, 2021 at 03:13