PeerInfo.HideMembersLimitedParticipantCountText

HidingOnly groups with more than **%d member** can hide members is available only for groups with more than **%d member**.HidingOnly groups with more than **%d members** can is available only for groups with more than **%dhide members**.
59
Applied
Hanya grup yang lebih dari **%d ahli** boleh sembunyi ahli.
59/59
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 30, 2022 at 10:30
Applied
Hanya grup yang lebih dari **%d ahli** boleh sembunyi ahli.
55/59
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 27, 2022 at 10:22