EnableSomeReactionsInfo

Members of the group can use only some allowcertain approved emoji as reactions to messages.
82
Applied
Członkowie tej grupy mogą używać tylko zatwierdzonych emoji jako reakcji na wiadomości.
87/82
jel, Sep 7, 2022 at 18:52