CancelPasswordReset

Cancel the password reset process? If you request a new reset later, it will take another 7 days.
97
Applied
Zrušiť proces obnovenia hesla? Ak neskôr požiadate o nové obnovenie, bude to trvať ďalších 7 dní.
97/97
Viliam Tokarcik, Sep 29, 2022 at 13:48