ChatRestrictedPolls

The admins of this group have restricted your ability to send polls in this group.
68
Applied
Správcovia tejto skupiny obmedzili vašu možnosť odosielať hlasovania.
69/68
Michal Jurcek, May 20, 2022 at 07:17
Applied
SprávcoviaAdministrátori tejto skupiny obmedzili vašu možnosťvám tu zakázali odosielať hlasovania.
65/68
Michal Jurcek, Nov 5, 2019 at 09:44