PsaInfoCovid

UnsortedCritical
This message provides you with a public service announcement in relation to the ongoing **COVID-19** pandemic. Learn more about this initiative at https://telegram.org/blog/coronavirus
184
Applied
Táto správa vám poskytuje oznámenie o verejnej službe týkajúcej sa prebiehajúcej pandémie **COVID-19**. Viac informácií o tejto iniciatíve nájdete na stránke:
https://telegram.org/blog/coronavirus
196/184
Michal Jurcek, May 3, 2020 at 18:09