PermissionNoLocation

Telegram needs access to your location so that you can share it with your friends.
82
Applied
Telegram-у је потребан приступ вашој локацији да бисте је делили са пријатељима.
80/82
Ljubiša Begović, Jan 19, 2021 at 03:28