ErrorSendRestrictedPrivacyVoiceMessages

Sorry, you can't send voice messages to this user because of their privacy settings.
84
Applied
Не можете слати гласовне поруке овом кориснику због његових подешавања приватности.
83/84
Ljubiša Begović, Aug 5 at 23:35