RevokeLinkAlertChannel

Are you sure you want to revoke the link <![CDATA[<b>]]>**%1$s<![CDATA[</b>]]>?\n\n**?

The channel "<![CDATA[<b>]]>**%2$s<![CDATA[</b>]]>**" will become private.
95
Applied
Haqiqatan ham **%1$s** havolasini bekor qilmoqchimisiz?

“**%2$s**” kanali maxfiy kanalga aylantiriladi.
104/95
Olim Abduvokhidov, Mar 1 at 19:34
Applied
Haqiqatan ham **%1$s** havolasini bekor qilmoqchimisiz?

qaytadan yaratilsinmi?

Kanal "
**%2$s**” kanali maxf" shaxsiy kanalga aylantiriladi.
103/95
Transifex, Oct 13, 2018 at 01:55