Time.YesterdayAt

yesterday at %@
15
Applied
kecha %@ da
11/15
Olim Abduvokhidov, Feb 21, 2019 at 09:01