Channel.AdminLog.MessageRestrictedNewSetting

now: %@
7
Applied
hozir: %@
9/7
Olim Abduvokhidov, Nov 2, 2019 at 14:38