CancelAccountResetInfo

Log InCritical
Somebody with access to **%1$s** has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If this wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS. You can also cancel this by **changing your phone number** to a number you control.
Please make sure the text isn't longer than the English one or check that it fits.
255
Applied
Někdo s přístupem k Vašemu telefonnímu číslu **%1$s** zažádal o smazání Vašeho Telegram účtu, a resetování Vašeho dvoufázové ověření.

Pokud jste to nebyli Vy, zadejte prosím kód, který jsme Vám právě poslali přes SMS. Dále toto můžete zrušit **změnou telefonního čísla**.
272/255
Jirka, Jun 25, 2020 at 08:59
Applied
Někdo s přístupem k Vašemu telefonnímu číslu **%1$s** zažádal o smazání Vašeho Telegram účtu, a resetování Vašeho dvoufázové ověření.

Pokud jste to nebyli Vy, zadejte prosím kód, který jsme Vám právě poslali přes SMS.
218/255
Jirka, Nov 6, 2018 at 11:57