PinChatsLimitSubtitle

Pin up to %d chats in your main chat list
41
Applied
Připněte až %d konverzací v hlavním seznamu
43/41
𝕟𝕠𝕧𝕒𝕤𝟟𝟠, Jul 19 at 12:13