MarkdownHint

When active, following markdown rules apply:
**bold**
__italic__
`code` ```code block```
[text](url)
100
Applied
Pokud je aktivní, budou rozeznávány následující znaky:
**bold**
__italic__
`code` ```code block```
[text](url)
110/100
Jirka, Nov 6, 2018 at 11:51