SentMissedCallXDigits

Please enter the last **%1$s digit** of the missed call.Please enter the last **%1$s digits** of the missed call.
57
Applied
Zadejte prosím poslední **%1$s číslo** ze zmeškaného hovoru.Zadejte prosím poslední **%1$s čísla** ze zmeškaného hovoru.Zadejte prosím poslední **%1$s čísel** ze zmeškaného hovoru.Zadejte prosím poslední **%1$s čísel** ze zmeškaného hovoru.
60/57
Jirka, May 25 at 13:24