AreYouSureLogout

Are you sure you want to log out?

Note that yThis will cancel all your Secret Chats.

Y
ou can seamlesslyuse Telegram on all your devices at once and use Telegram on all your devices at once.

Remember, logging out kills all your Secret Chats
several accounts in the same app.
166
Applied
Queres pechar sesión?

Ten en conta que podes usar Telegram en todos os teus dispositivos á vez.

Lembra, pechar sesión elimina os chats secretos.
146/166
Classy Beaver, Nov 25, 2021 at 13:57
Applied
Queres pechar a sesión?

TenLembra que podes usar Telegram en contatodos os teus dispositivos ao mesmo tempo.

Non esquezas
que, ao podes usar Telegram enechar a sesión, eliminas todos os teus dispositivos á vez.

Lembra, pechar sesión elimina os
chats secretos.
179/166
Fair Dog, Oct 20, 2018 at 14:01
Applied
Queres pechar a sesión?

Ten en conta que podes usar Telegram en todos os teus dispositivos á vez.

Lembra, pechar sesión elimina os chats secretos.
148/166
Classy Beaver, Oct 20, 2020 at 10:28