ChangePasscodeInfoShort

When a passcode is set, a lock icon appears on the chats pageabove your chat list. Tap it to lock your Telegram app.
99
Applied
Ao configurar un código, un cadeado
aparecerá na pantalla de chats. Tócao
para bloquear e desbloquear a app.
108/99
Classy Beaver, Mar 9, 2022 at 00:58
Applied
Ao configurarSe estableces un código, aparecerá a icona dun cadeado
aparecerá
na pantalláxina de chats. Tócao
onversas. Tócaa para bloquear e desbloquear a appo aplicativo.
126/99
Gabriel Penide Calvo, Mar 7, 2022 at 17:21