AreYouSureClearHistoryChannel

Delete all cached text and media from this channel?
51
Applied
Borrar todo o texto e multimedia en caché desta canle?
54/51
Classy Beaver, Nov 2, 2019 at 15:59
Applied
Borrar todo o textoQueres borrar da caché as mensaxes e a multimedia en caché desta canle?
62/51
2
Magán, Dec 16, 2018 at 17:49
Applied
Borrar todo o textoda caché as mensaxes e multimedia en caché desta canle?
53/51
1
Fair Dog, Oct 27, 2018 at 14:08