AreYouSureClearHistoryGroup

Delete all cached text and media from this group?
49
Applied
Borrar todo o texto e multimedia en caché deste grupo?
54/49
Classy Beaver, Nov 2, 2019 at 15:59
Applied
Borrar todo o textoEliminar tódalas mensaxes e multimedia enna caché deste grupo?
60/49
Fair Dog, Oct 18, 2018 at 11:18