LimitReachedPublicLinks

You have reserved too many public links. Try revoking the link from an older group or channel, or upgradsubscribe to **Telegram Premium** to double the limit to **%2$d** public links.
177
Applied
Tes demasiados links públicos. Podes anular o link dun dos teus grupos ou canles anteriores, ou subscríbete a **Telegram Premium** para duplicar o límite a **%2$d** links públicos.
180/177
Classy Beaver, Sep 25, 2022 at 15:23
Applied
Tes demasiados links públicos. Podes anulReservaches demasiadas ligazóns públicas. Proba a revogar algunha vella dun grupo ou canle. Tamén podes subscribirte a **Telegram Premium** para dobrar o link dun dos teus grupos ou canles anteriores, ou subscríbeímite a **Telegram Premium** para duplicar o límite a **%2$d** links públicogazóns públicas.
190/177
Gabriel Penide Calvo, Sep 4, 2022 at 08:18