PremiumPreviewAdvancedChatManagementDescription2

Subscribers of Telegram Premium can set thea default folder, auto-archive and hide new chats from non-contacts.
108
Applied
Os subscritores de Telegram Premium poden elixir o cartafol por defecto, autoarquivar e ocultar os novos chats de “non contactos”.
130/108
Classy Beaver, Nov 15, 2022 at 12:07
Applied
Os subscritores de Telegram Premium poden elixir odefinir un cartafol por defecto, autoarquivarredeterminado, arquivar automaticamente e ocultagochar os novos chats de non contactos.
145/108
Gabriel Penide Calvo, Nov 12, 2022 at 12:48