ActionAttachMenuBotAllowed

You allowed this bot to message you when you added it to your attachment menu.
78
Applied
Pridaním do ponuky prílohy si povolil tomuto botovi posielať ti správy
70/78
Radoslav Schudich, Jan 26 at 09:37