SendPlainTextRestrictionHint

The admins of this group only allow to sendsending %s.
47
Applied
Len správcovia tejto skupiny môžu povoliť posielanie týchto položiek: %s.
73/47
kubalav, Mar 5 at 09:07
Applied
Len správcovia tejto skupiny môžu povoliť posielanie týchto položiek:sielať %s.
46/47
kubalav, Jan 30 at 12:32
Applied
Len správcovia tejto skupiny môžu povoliť posielanie týchto položiek: %s.
56/47
kubalav, Jan 31 at 10:33