Channel.Persmission.Denied.SendVideo.Until

The admins of this group have restricted you from sending video here until %@.
78
Applied
Správcovia tejto skupiny vám obmedzili posielanie videa sem do %@.
66/78
Viliam Tokarcik, Feb 28 at 19:10