BusinessGreetPeriodInfo

Choose how many days should pass after your last interaction with a recipient to send them a greeting in response to their message.
131
Applied
Vyberte, koľko dní má uplynúť od vašej poslednej interakcie s príjemcom, aby ste mu mohli poslať pozdrav ako odpoveď na jeho správu.
132/131
Fair Dog, Mar 29 at 13:59