ChatThemeDayNightSwitchTooltip

Tap here to view how **%s** will see this theme when usingin the night mode.
Note: only two lines supported!
41
Applied
Погледајте ову тему у ноћном режиму.
36/41
Fair Dog, Sep 1, 2023 at 00:03
Applied
ПогледајтеДодирните овде да бисте видели како ће %s
видети
ову тему у ноћном режимукада користи ноћни режим.
83/41
Fair Dog, Sep 17, 2021 at 14:17
Applied
Погледајте овуДодирните овде да проверите како ће **%s**
видети
тему у ноћном режимукада користи ноћни режим.
80/41
Fair Dog, Sep 10, 2022 at 11:52
Applied
Погледајте овуДодирните да проверите како ће **%s**
видети
тему уна ноћном режиму.
67/41
Fair Dog, Sep 10, 2022 at 11:59
Applied
Погледајте ову тему у ноћном режимукако ће **%s** видети ћаскање када користи ноћни режим.
66/41
Fair Dog, Sep 11, 2022 at 00:04
Applied
ПогледајтеДодирните да бисте видели ову тему у ноћном режиму.
51/41
Fair Dog, Apr 12, 2023 at 18:48