ContactsPermissionAlert

**Telegram** needs access to your contacts so that you can connect with your friends across all your devices. Your contacts will be continuously synced with Telegram's heavily encrypted cloud servers.
Request for permission to access contacts.
200
Applied
**Telegram**-у је потребан приступ вашим контактима да бисте се могли повезати са пријатељима на свим својим уређајима. Ваши контакти ће бити континуирано синхронизовани са Telegram-овим јако шифрованим серверима у облаку.
222/200
Ljubiša Begović, Jul 10 at 11:49