ContactsPermissionAlert

**Telegram** needs access to your contacts so that you can connect with your friends across all your devices. Your contacts will be continuously synced with Telegram's heavily encrypted cloud servers.
Request for permission to access contacts.
200
Applied
**Telegram**-у је потребан приступ вашим контактима да бисте се могли повезати с пријатељима на свим својим уређајима. Ваши контакти ће бити континуирано синхронизовани с Telegram-овим јако шифрованим серверима у облаку.
220/200
Љубиша Беговић, Apr 24, 2023 at 17:14
Applied
**Telegram**-у је потребан приступ вашим контактима да бисте се могли повезати са пријатељима на свим својим уређајима. Ваши контакти ће бити континуирано синхронизовани са Telegram-овим јако шифрованим серверима у облаку.
222/200
Љубиша Беговић, Jul 10, 2022 at 11:49
Applied
**Telegram**-у је потребан приступ вашим контактима да бисте се могли повезати са пријатељима на свим својим уређајима. Ваши контакти ће бити континуирано синхронизовани с пријатељима на свим својим уређајима. Ваши контакти ће бити континуирано синхронизовани с Telegram-овим јако шифрованим серверима у облаку.
221/200
Љубиша Беговић, Apr 24, 2023 at 17:05