PermissionNoAudio

Telegram needs microphone access to your microphone so that you can send voice messages.
69
Applied
Telegram-у је потребан приступ микрофону да бисте могли слати гласовне поруке.
78/69
Ljubiša Begović, Jul 10 at 12:15