PermissionNoCamera

Telegram needs camera access to your camera so that you can capturtake photos and videos. Please enable it in Settings.
98
Applied
Telegram-у је потребан приступ камери да бисте могли снимати слике и видео. Омогућите у подешавањима.
101/98
Љубиша Беговић, Feb 3, 2023 at 18:07
Applied
Telegram-у је потребан приступ камери да бисте могли снимати сликфотографије и видео. Омогућите у подешавањима.
107/98
Љубиша Беговић, Jan 19, 2021 at 03:32