LimitReachedPublicLinks

You have reserved too many public links. Try revoking the link from an older group or channel, or upgradsubscribe to **Telegram Premium** to double the limit to **%2$d** public links.
177
Applied
Резервисали сте превише јавних линкова. Покушајте да опозовете линк неке старије групе или канала или се претплатите на **Telegram Premium** да бисте удвостручили ограничење на **%2$d** јавних линкова.
201/177
Ljubiša Begović, Jun 17 at 10:06