ChatContextMenu.EmojiSetSingle

This message contains
#[%@]() emoji.
36
Applied
Це повідомлення містить емодзі з пакунка #[%@]().
49/36
Den S., Oct 10, 2022 at 19:27
Applied
Це пПовідомлення містить
#[%@]()
емодзі з пакунка #[%@]().
36/36
Денис, Aug 5, 2022 at 12:48
Applied
Це повідомлення мМістить емодзі з пакунка #[%@]().
33/36
Den S., Aug 12, 2022 at 23:27
Applied
Це пПовідомлення містить емодзі з пакунка #[%@]().
46/36
Den S., Aug 12, 2022 at 23:28
Applied
Це пПовідомлення містить емодзі з пакункау #[%@]().
46/36
Illia Pyshniak, Sep 30, 2022 at 22:14