OwnershipTransfer.SecurityRequirements

Ownership transfers are available if:

• 2-Step verification was enabled for your account more than **7 days** ago.

Your 2-Step Verification password was last changed more than **7 days** ago.

You have logged in on this device more than **24 hours** ago.
255
Applied
Egalikni oʻtkazish uchun quyidagi talablar bajarilishi zarur:

• 2 bosqichli tekshiruv **7 kundan** oldinroq yoqilgan boʻlishi.

• 2 bosqichli tekshiruv parolingiz oxirgi marta **7 kundan** oldinroq oʻzgartirilgan boʻlishi.

• Bu qurilmaga **24 soatdan** oldinroq kirgan boʻlishingiz.
284/255
Olim Abduvokhidov, Oct 4 at 07:29
Applied
Egalikni oʻtkazish uchun quyidagi talablar bajarilishi zarur:

• 2 bosqichli tekshiruv **7 kundan** oldinroq yoqilgan boʻlishi.

• Siz bu qurilmaga **24 soatdan** oldinroq kirgan boʻlishingiz.
192/255
Olim Abduvokhidov, Dec 27, 2019 at 16:21