PsaChatInfoCovid

UnsortedCritical
This chat provides you with a public service announcements in relation to the ongoing **COVID-19** pandemic. Learn more about this initiative at https://telegram.org/blog/coronavirus
175
Applied
Táto správa vám poskytuje oznámenie o verejnej službe týkajúcej sa prebiehajúcej pandémie **COVID-19**. Viac informácií o tejto iniciatíve nájdete na stránke:
https://telegram.org/blog/coronavirus
196/175
Michal Jurcek, May 3, 2020 at 18:06