psa.text.covid

UnsortedCritical
This message provides you with a public service announcement in relation to the undergoing pandemicsongoing COVID-19 pandemic. Learn more about this initiative at [https://telegram.org/blog/coronavirus](https://telegram.org/blog/coronavirus)
180
Applied
Táto správa vám poskytuje oznámenie o verejnej službe týkajúcej sa prebiehajúcej pandémie COVID-19. Viac informácií o tejto iniciatíve nájdete na stránke:
https://telegram.org/blog/coronavirus
192/180
Michal Jurcek, Apr 30, 2020 at 12:59