PsaMessageInfo_covid

UnsortedCritical
This message provides you with a public service announcement in relation to the ungoing Covidongoing COVID-19 pandemic. Learn more about this initiative at https://telegram.org/blog/coronavirus
180
Applied
Táto správa vám poskytuje oznámenie o verejnej službe týkajúcej sa prebiehajúcej pandémie COVID-19. Viac informácií o tejto iniciatíve nájdete na stránke:
https://telegram.org/blog/coronavirus
192/180
Michal Jurcek, Apr 28, 2020 at 13:19
Applied
Táto správa vám poskytuje oznámenie o verejnej službe týkajúcejv súvislosti s prebiehajúcou pandémiou COVID-19. Viac sa prebiehajúcej pandémie COVID-19. Viac informácií odozviete na tejto iniciatíve nájdete na stránke:
https://telegram.org/blog/coronavirus
174/180
George, Apr 27, 2020 at 09:41
Applied
Táto správa vám poskytuje oznámenie o verejnej službe týkajúcej sa prebiehajúcej pandémie COVID-19. Viac informácií o tejto iniciatíve nájdete na stránke:
https://telegram.org/blog/coronavirus
190/180
Michal Jurcek, Apr 28, 2020 at 13:19